Raplamaa Liikumissari 2017

Eesmärk

Raplamaa liikumissarja eesmärgiks on motiveerida inimesi tegelema harrastus- ja tervisespordiga aastaringselt ja osalema erinevatel Raplamaa spordiklubide poolt korraldatavatel üritustel.

Korraldaja

Raplamaa liikumissarja korraldab ja koordineerib Rapla Maakonna Spordiliit koostöös spordiklubidega. Liikumissarja korralduses lähtutakse käesolevast üldjuhendist. Sarja kuuluvatel osavõistlustel lähtutakse osavõistluste juhenditest.

Raplamaa liikumissarja võistlused

27.05.  Jalgrattasport - KoMo KV Kohila MTB rattakross

23.06.  Jooksmine - Rapla XXIX Võidujooks

27.06.  Jalgrattasport - Tour de Tuletõrje maanteesõidu eraldistart Valgus                                     

6.08.    Jooksmine - VI KONSUMI Rapla-Kehtna rahvajooks

22.09.  Jooksmine - XXVIII Alu Suurjooks – liikumissarja lõpetamine, autasustamine

Osalejad

Osalema on oodatud kõik tervise-, harrastus- ja tippsportlased. Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest ja osalevad täielikult omal riisikol. Osavõistlused lähtuvad konkreetsete osavõistluste juhenditest ning sellega võib kaasneda vanuse piiranguid erinevatele distantsidele.

Autasustamine ja vanuseklassid

Raplamaa liikumissarja tulemuste arvestust peetakse kuues vanuserühmas:

Noored I    MN14 – 2003 ja hiljem sündinud;
Noored II  MN16 – 2001-2002 a. sündinud;
Juuniorid – 1999-2000;
Põhiklass – Mehed 1978-1998  ja naised 1983-1998;
Veteranid I – Mehed 1968-1977 ja naised 1968-1982;
Veteranid II – Mehed 1967 ja varem sündinud, naised 1967 ja varem sündinud.

      Sarja osavõistlustel autasustatakse parimaid vastavalt osavõistluste juhendile. Sarja  

      üldarvestuses autasutatakse iga vanuseklassi 3 paremat poissi, tüdrukut, meest ja naist

      diplomi ning meenetega.

      Sarja üldarvestuse autasustamine toimub vahetult peale viimase osavõistluse lõppu.  

      Sarja aktiivsete osalejate vahel loositakse välja loosiauhinnad ning peaauhinnaks on 100 €   

      väärtuses spordivarustust.

Sarja arvestus

      Osavõistluste punktiarvestus:

      1.koht 100p;

      2.koht  96p;

      3.koht  93p;

      4.koht  91p;

      5.koht  90p, edasi iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem.

      Raplamaa liikumissarja põhivõistluse arvestusse lähevad sarja 3 osavõistluse tulemused.

      Arvesse lähevad ka lühematel distantsidel osalemine. Kui võistleja osaleb lühemal

      distantsil, kui osavõistluse juhend tema vanuserühmale ette näeb, siis sõltuvalt saavutatud

      kohast on võimalik teenida maksimum punktidest pooled punktid, ehk maksimaalselt 50

      punkti. Võrdsete punktide korral on määravaks paremate kohtade arv. I-III koha karikate

      väljateenimiseks peab osaleja saama tulemuse vähemalt 3-lt osavõistluselt.

Aktiivsema osaleja loosiauhinnad loositakse välja osalejate vahel, kes osalevad vähemalt kolmel osavõistlusel.

Juhendi muudatused

Sarja korraldaja jätab endale õiguse muuta juhendit lähtudes osavõistluste muudatustest toimumisajas ja toimumiskohas.

Üldjuhendis käsitlemata küsimused lahendab sarja korraldustoimkond.

Informatsioon

      Informatsiooni leiab Rapla Maakonna Spordiliidu kodulehelt www.raplamsl.ee

      Rein Pajunurm info@raplamsl.ee; mob 5340 9205

    

     Võistluste etappide informatsioon:

      27.05.  KoMo KV Kohila MTB rattakross;  Ain Täpsi 509 4888, komo@komo.ee www.komo.ee

      23.06.  Rapla XXIX Võidujooks; Rapla Jooksuklubi Erik Horn 526 6376

            Rein Pajunurm 5340 9205 www.raplamsl.ee

27.06.  KoMo KV/Raplamaa Tour de Tuletõrje Maanteesõidu eraldistart Valgus;

            Raul Aarma 529 2391 raul@ligimesekaitseks.ee;

      6.08.    KONSUMI VI Rapla - Kehtna rahvajooks;  Rapla Jooksuklubi

                  raplajooksuklubi.ee Erik Horn 526 6376; Rein Pajunurm 5340 9205 www.raplamsl.ee                      

22.09.  XXVIII Alu Suurjooks - liikumissarja põhivõistluse viimane etapp, lõpetamine ja autasustamine; Alu SK Madis Pärn 5343 9120; Rein Pajunurm 5340 9205, info@raplamsl.ee ja   www.raplamsl.ee

 

 

Rein Pajunurm

RMSL peasekretär