RAPLA MAAKONNA XXVIII TALIMÄNGUD

Hea Kohila valla spordihuviline!

Kui soovid osaleda Kohila meeskonnas, siis palun anna ennast teada telefonil 501 8701 Žannale. 

J U H E N D

EESMÄRK:

Pakkuda  Raplamaa valdade elanikele vaba aja sisustamist, võistlemisvõimalusi ja oma valla sportlikku esindamist.
Selgitada  Raplamaa valdade  XXVIII talimängudel vastavalt spordialale  parimad  sportlased,  parimad võistkonnad  ja parimad vallad.

JUHTIMINE JA KORRALDAMINE:

Rapla maakonna  XXVIII  talimänge korraldab  Rapla Maakonna Spordiliit koostöös Kehtna, Märjamaa ja Rapla  vallavalitsustega, Valtu Spordimajaga, Rapla Kesklinna Kooliga, Raplamaa Rattaklubiga KoMo, Valtu ujulaga, Kaiu SK-ga, Raplamaa Hokiklubiga, Hokiklubiga Kaigas ja FC Lelle jalgpalliklubiga. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhul, kui läbiviidava võistluse  juhend  määratleb teisiti ja võimaldab võistlustulemused välja tuua.

Eelregistreerimised võistlustele teha Spordiliitu, info@raplamsl.ee või peakohtunikule.

Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm; 5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee

Võistlusalad, koht ja aeg:

Suusatamine  vabatehnika       Järta                 11. jaan                       kell 12
Discgolf                                      Valtu rada        18. jaan                        kell 10
Mälumäng                                 Rapla                21. jaan                        kell 18-20
Sõiduauto lumerada                 Traksi               26. jaan                        kell 9     
Suusatamine klassika               Pirgu                 26. jaan                        kell 12
Ujumine                                     Valtu ujula       12. veebr                      kell 14–20
Koroona                                     Valtu SM          15. veebr                      kell 10
Juhtkonnavõistlus                    Valtu SM          15. veebr                      kell 11-13
Kabe                                           Kaiu                  14. märts                     kell 10
Lauatennis                                 Valtu SM          14. märts                      kell 10
Male                                           Kaiu                  15. märts                    kell 10
Hoki                                            Lelle/Kehtna    jaan/veebr                  aeg täpsustub

OSAVÕTJAD:

Võistkondi spordialadele lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, alaliselt töötavatest või õppivatest elanikest ja valla territooriumile registreeritud spordiklubi liikmetest. Vaidlusküsimuste puhul  elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

Sõiduautode lumerajasõidus, ujumises ja suusatamises on osalejate arv piiramata.

MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUS, TULEMUSTE ARVESTAMINE:

1. SUUSATAMINE

Võistlused vabatehnika lühikesel distantsil toimuvad Märjamaal JÄRTA suusarajal 11. jaanuar, reg. 10.30-11.30, start avatud 12.00 – 14.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks 8. jaanuariks, ........... - osalejate arv.

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse vabatehnikas.

NAISED         T                     2004 ja hiljem sünd.                          3 km

                        N                     2003 – 1986                                       3 km

NV- I              1985 – 1976                                      3 km

                        NV- II            1975 ja varem sünd.                          3 km

 

MEHED         P                     2004 ja hiljem sünd.                          3 km

                        M                    2003 – 1981                                       6 km

                        MV- I             1980 – 1971                                       6 km

                        MV- II           1970 ja varem sünd.                          6 km

PS! Lume puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu!

Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema  meessportlase (sh poisid)  ja 6  parema naissportlase (sh tüdrukud) punktid.  I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik on Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.

Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.

2. DISCGOLF

Võistlus toimub laupäeval, 18. jaanuaril Valtu Spordimaja discgolfi rajal. Mängitakse kaks ringi (28 korvi). Kogunemine ja rajareeglite tutvustus 9.30, võistlus 10.00.

Registreerimine: https://discgolfmetrix.com/1134154  (tähtaeg 16. jaanuar kell 12). Kui osavõtjal puudub discgolfmetrixi konto ja võimalus ise registreerida, tuleb info
saata peakohtunikule. Märkida nimi, sünniaasta ning millise valla võistkonnas mängija võistleb (Rapla, Kehtna, Kohila, Märjamaa).

Võistluse reeglid: Võistlus on võistkondlik/individuaalne

Valdade vaheline võistkondlik arvestus: Valla võistkonna maksimaalne suurus on 17 liiget. Võistkonna punktid moodustatakse individuaalvõistluse klasside 12 kõrgema kohapunkti kokku liitmisel.
I koht võistlusklassis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Arvestusse mitteminevate võistkonna liikmed hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Individuaalne võistlus: Individuaalne võistlus toimub kuues erinevas klassis: mehed, naised, meesseeniorid, naisseeniorid, meesvanemseerionid, juuniorid

Lumeoludes mängimiseks on soovitatav ketta külge teipida lint. Kinnita lint soojale ja kuivale kettale. Valtu Spordimajas saab vajadusel laenutada kettaid.
Peale võistlust spordimaja baaris osalejatele soe supp!

Peakohtunik on Artur Ojasalu  5304 8818;  spordiklubi.vunk@gmail.com

3. MÄLUMÄNG

Mälumäng toimub Rapla Kesklinna Kooli (Keskkooli 2) auditooriumis teisipäeval,  21. jaanuari  õhtul  kell 18 - 20.00

Eelregistreerimine teha reedeks 17. jaanuariks, ...............  - osalejate arv.

Iga vald võib olla esindatud kuni 3 võistkonnaga. Võistkonna suuruseks kuni 3 liiget. Üldarvestusse läheb 2 parema koha saavutanud võistkonna tulemus.

Peakohtunik Peep Vahtrik 511 4548; peep.vahtrik@raplatg.ee

4. SÕIDUAUTODE LUMERAJASÕIDU võiduajamine  toimub Traksi rajal:   info http://www.jäärada.ee/

Võistlused viiakse läbi 26. jaan. Tehniline ülevaatus alates kella 9,  võistluste algus kell 10

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Sõiduvahendil kasutatavad rehvid peavad vastama kehtivale liiklusseadusele.

Võistlusklassid:

a)         noored -18 aastased   poisid     ainult  2wd sõiduautod

b)        noored –18 aastased tüdrukud ainult   2wd sõiduautod

c)         naised                                                 2wd sõiduautod

d)        mehed                                                FWD esisillaveoga sõiduautod

e)         mehed                                                RWD  tagaveolised sõiduautod

f)         mehed                                                              4 WD  neliveolised sõiduautod

g)        naised                                                  4 WD  neliveolised sõiduautod

Võistlusrada ca 1000m.  Sõidetakse  2x2 ringi. Stardijärjekord loositakse.

Võistkondlik paremus selgitatakse 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktide  liitmise teel. Võrdsete punktisummade korral osutub paremaks võistkond, kellel on  kõrgemad

individuaalkohad.  Kui  need on võrdsed, saab määravaks seitsmenda võistleja tulemus jne. Kõikides masinaklassides saavad punkte 30 parimat sõitjat. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.  Individuaalne paremusjärjestus saadakse kahe sõiduaja liitmise teel.  Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Võistluste käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.

Ebapiisava lumeolu puhul, mis ei lase rada  ette valmistada, võistlust ei toimu.

Kõik täpsemad juhised masinate ja võistlustingimuste kohta leiate Kaiu lumerajasõitude sarja juhendis.

Peakohtunik  Aivo Sildvee  510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

5. SUUSATAMINE

Võistlused klassikatehnika lühikesel distantsil toimuvad Pirgu suusarajal pühapäeval,

 26. jaanuar, reg. 10.30-11.30, start avatud 12.00 – 14.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks 22. jaanuariks, ........... - osalejate arv.

 

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse klassikatehnikas.

NAISED         T                     2004 ja hiljem sünd.                          3 km

                        N                     2003 – 1986                                       3 km

NV- I              1985 – 1976                                      3 km

                        NV- II            1975 ja varem sünd.                          3 km

 

MEHED         P                     2004 ja hiljem sünd.                          3 km

                        M                    2003 – 1981                                       6 km

                        MV- I             1980 – 1971                                       6 km

                        MV- II           1970 ja varem sünd.                          6 km

 

PS! Lume  puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu.

Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema  meessportlase (sh poisid)  ja 6  parema naissportlase (sh tüdrukud) punktid.  I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik on Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.

Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.

6. UJUMINE

Ujumine viiakse läbi kolmapäeval  12. veebruaril  kell 14 – 20.00 Valtu ujulas Kaereperes.

Eelregistreerimine teha reedeks 7. veebruariks, ............... - osalejate arv.

Distants on 50 m vabalt. Võistkonna suurus piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb iga  vanuseklassi parim tulemus + 8 paremat tulemust olenemata vanuseklassist.

I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid  kinni. Võrdsete punktide korral otsustavad võistkonna paremuse paremad individuaalsed  kohad.

NAISED         T                     2004  ja hiljem sündinud

                        N                     2003 – 1986

NV- I              1984 – 1976                          

                        NV- II            1975 ja varem sünd.                         

MEHED          P                     2004  ja hiljem sündinud

                        M                    2003 – 1981

                        MV- I             1980 – 1971                                      

                        MV- II           1970 ja varem sünd.                         

Peakohtunik Andres Saks

Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

Kohtunikubrigaad  Maie Enni, Kalju Kalda, Erik Tõntson

7. KOROONA

Mängud toimuvad  Valtu Spordimajas laupäeval, 15. veebruaril  9.30 mandaat,

10.00 avamängud.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks 12. veebruariks, ............ - osalejate arv.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistleja ooteaeg  5 minutit peale iga vooru algust. Mängitakse 2 võiduni.

Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Mängitakse korraldaja "lahtilöögi nupu" ("vanakese", "kolla") ja nuppudega. Täpne võistlussüsteem ja mängu pikkus selguvad kohapeal peale registreerimise lõppu.

Peakohtunik Ants Lindre 5303 1964

Kohtunik Erik Tõntson

8. JUHTKONNAVÕISTLUS

Võistlus toimub Valtu Spordimajas laupäeval, 15. veebruaril  kell 11 – 13.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks 12. veebruariks, ........ - osalejate arv.

Vald võib võistelda 1 võistkonnaga. Võistkond koosneb 5 liikmest – (vallavalitsuse liige 1, vallavalitsuse ametnik 2, vallavolikogu liige 2).

Võistlusalad: Tehakse teatavaks 1 nädal enne võistlust.

Peakohtunik  Kalju Kalda

Kohtunik  Rein Pajunurm

9.  LAUATENNIS

Turniir toimub Valtu Spordimajas laupäeval, 14. märts, mandaat  9.30, avamängud 10.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks  11. märtsiks, ........ - osalejate arv.

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse kahe miinuse süsteemis.

Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Kalju Kalda 514 8261

Kohtunik Erik Tõntson

10. KABE

Turniir toimub Kaiu kooli võimlas laupäeval, 14. märts, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 11. märts - osalejate arv.

 

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised            T                     2004 ja hiljem sünd.

N                     2003 ja varem sünd.    

Mehed                        P                     2004 ja hiljem sünd. 

M                   2003 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

Kohtunik Marko Orav

11. MALE

Turniir toimub pühapäeval,  15. märtsil Kaiu kooli võimlas, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 11. märts - osalejate arv.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised            T                     2004 ja hiljem sünd.

N                     2003 ja varem sünd.    

Mehed                        P                     2004 ja hiljem sünd. 

M                   2003 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. Võistkondlikkusse arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

Kohtunik Marko Orav

12. HOKI

Toimub Lelles/Kehtna jääväljakul  jaan/veebr (aeg teatatakse 2 nädalat enne turniiri)

Mängu formaat ja võistkonna suurused lepitakse kokku enne turniiri toimumist. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist.

Vald võib välja panna kuni 2 võistkonda. Võistkondlikku arvestusse läheb 1 parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Tiit Leier 5165251

Kohtunikud Margus Pärt,  Siim Viisut,  Erik Tõntson

Korraldatakse koostöös Rapla Hokiklubi, HK Kaigas ja FC Lelle.

ÜLDVÕITJA SELGITAMINE:

Talimängude toimub arvestus üksikutel spordialadel ja üldarvestuses.  Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II - 9, III - 8, IV - 7 jne.

Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse kõikide toimunud  alade punktid. Kui alade kokkuvõttes on võrdsed punktid, siis määravaks on suurem esi- või paremate kohtade arv. Kui ikka ollakse võrdsete punktidega, siis jäädakse kohta jagama. Võistkondlikel aladel läheb arvesse parema võistkonna tulemus.

AUTASUSTAMINE:

XXVIII  talimängude üldvõitjat autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade esikohale tulnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga. Võistkonna liikmeid võistkondlikel aladel medalite ja diplomitega. Individuaalaladel autasustatakse kolme paremat diplomi ja medaliga.

MAJANDAMINE:

Mandaati esitada iga spordiala kohta eraldi ülesandmisleht (loetavas kirjas). Valmis teha osavõtjakaardid (nimed trükitähtedega). Saadaval spordiliidu kodulehel www.raplamsl.ee

Toitlustamine

Toitlustamine on organiseeritud Discgolfi, mälumängu, hoki,  lauatennise, koroona,  juhtkonnavõistluse, kabe ja male osalejatele.

RMSL