Rapla maakonna valdade XXVII talimängud. Kes soovib osaleda, andke endast märku! Kohila valla võistkondi koordineerib Aavo Kergand spordikompleks@kohila.ee

                                                                                               Kinnitatud  25.1.2019

                                                                                                 

RAPLA MAAKONNA  XXVII  TALIMÄNGUDE J U H E N D

EESMÄRK:

Pakkuda  Raplamaa valdade elanikele vaba aja sisustamist, võistlemisvõimalusi ja oma valla sportlikku esindamist.
Selgitada  Raplamaa valdade  XXVII talimängudel vastavalt spordialale  parimad sportlased,  parimad võistkonnad  ja parimad vallad.

JUHTIMINE JA KORRALDAMINE:

Rapla maakonna  valdade XXVII  talimänge korraldab  Rapla Maakonna Spordiliit koostöös Kehtna, Märjamaa ja Rapla  vallavalitsustega, Valtu Spordimajaga, Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumiga, Raplamaa Rattaklubiga KoMo, Märjamaa ujulaga, Kaiu SK-ga. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhul, kui läbiviidava võistluse  juhend  määratleb teisiti ja võimaldab võistlustulemused välja tuua.

Eelregistreerimised võistlustele teha Spordiliitu, info@raplamsl.ee või peakohtunikule.

Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm; 5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee

Võistlusalad, koht ja aeg:

Lauatennis                    Valtu SM          16. veebr.       kell 10
Sangpommi rebimine  Valtu SM          16. veebr.       kell 10–12
Sõiduauto lumerada    Kaiu/Karitsa    16. veebr.       kell 10
Koroona                        Valtu SM          17. veebr.       kell 10
Juhtkonnavõistlus        Valtu SM          17. veebr.       kell 11-13
Mälumäng                     Rapla TG          5. märts         kell 18-20
Ujumine                        Märjamaa         7. märts          kell 16–20
Kabe                              Kaiu                  9. märts          kell 10
Male                               Kaiu                  10. märts        kell 10
Suusatamine                 Rapla                10. märts        kell 12

OSAVÕTJAD:

Võistkondi spordialadele lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, alaliselt töötavatest või õppivatest elanikest ja valla territooriumile registreeritud spordiklubi liikmetest. Vaidlusküsimuste puhul  elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

Sõiduautode lumerajasõidus, sangpommi rebimises, ujumises ja suusatamises on osalejate arv piiramata.

MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUS, TULEMUSTE ARVESTAMINE:

1. LAUATENNIS

Turniir toimub Valtu Spordimajas laupäeval,  16.  veebruaril, mandaat  9.30, avamängud 10.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 13. veebr. - osalejate arv.

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse kahe miinuse süsteemis.

Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Kalju Kalda 514 8261

Kohtunik Erik Tõntson

2. SANGPOMMI  REBIMINE

Toimub Valtu Spordimajas laupäeval, 16. veebruaril kell 10 – 11.00.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe kohapunktide tulemus. Võistkonna moodustamisel piiranguid ei ole.  Võistkondade paremus selgub võistkonna liikmete tulemuste summast. Võisteldakse 24 kg sangpommiga. Soorituse aeg on piiratud ja võistlusajaks on 1 minut. Võistkondade võrdsete tulemuste puhul on määravaks saavutatud parem individuaalne koht. I koht  annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Rein Pajunurm 5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee 

Kohtunik Erik Tõntson

3. SÕIDUAUTODE LUMERAJASÕIT  

Võistlused viiakse läbi laupäeval, 16. veebruar Kaiu Karitsa lumerajal. Tehniline ülevaatus alates kella 9.00,  võistluste algus kell 10.00.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Sõiduvahendil kasutatavad rehvid peavad vastama kehtivale liiklusseadusele.

Võistlusklassid:

a)         noored -18 aastased   poisid     ainult  2wd sõiduautod

b)         noored –18 aastased tüdrukud ainult   2wd sõiduautod

c)         naised                                                 2wd sõiduautod

d)        mehed                                                FWD esisillaveoga sõiduautod

e)         mehed                                                RWD  tagaveolised sõiduautod

f)         mehed                                                  4 WD  neliveolised sõiduautod

g)         naised                                                  4 WD  neliveolised sõiduautod

Võistlusrada ca 1000m.  Sõidetakse  2x2 ringi. Stardijärjekord loositakse.

Võistkondlik paremus selgitatakse 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktide  liitmise teel. Võrdsete punktisummade korral osutub paremaks võistkond, kellel on  kõrgemad

individuaalkohad.  Kui  need on võrdsed, saab määravaks seitsmenda võistleja tulemus jne. Kõikides masinaklassides saavad punkte 30 parimat sõitjat. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.  Individuaalne paremusjärjestus saadakse kahe sõiduaja liitmise teel.  Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Võistluste käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.

Ebapiisava lumeolu puhul, mis ei lase rada  ette valmistada, võistlust ei toimu.

Kõik täpsemad juhised masinate ja võistlustingimuste kohta leiate Kaiu lumerajasõitude sarja juhendis.

Peakohtunik  Aivo Sildvee  510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

4. KOROONA

Mängud toimuvad pühapäeval, 17. veebruaril  Valtu Spordimajas.  9.30 mandaat, 10.00 avamängud.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 13. veebr. - osalejate arv.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistleja ooteaeg  5 minutit peale iga vooru algust. Mängitakse 2 võiduni.

Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Mängitakse korraldaja “lahtilöögi nupu” (“vanakese”, “kolla”) ja nuppudega. Täpne võistlussüsteem ja mängu pikkus selguvad kohapeal peale registreerimise lõppu.

Peakohtunik Ants Lindre 5303 1964

Kohtunik Erik Tõntson

5. JUHTKONNAVÕISTLUS

Võistlus toimub Valtu Spordimajas pühapäeval,  17. veebruaril kell 11 – 13.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 13. veebr. - osalejate arv.

Vald võib võistelda 1 võistkonnaga. Võistkond koosneb 5 liikmest – (vallavalitsus 2  ja volikogu 3).

Võistlusalad: Tehakse teatavaks 1 nädal enne võistlust.

Peakohtunik  Kalju Kalda

Kohtunik  Rein Pajunurm

6. MÄLUMÄNG

Mälumäng toimub Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis teisipäeval, 5. märtsil  kell 18 - 20.00

Eelregistreerimine teha reedeks, 1. Märts  - osalejate arv.

Iga vald võib olla esindatud kuni 3 võistkonnaga. Võistkonna suuruseks kuni 3 liiget. Üldarvestusse läheb 2 parema koha saavutanud võistkonna tulemus.

Peakohtunik Peep Vahtrik 511 4548; peep.vahtrik@raplatg.ee

Kohtunik Martti Raavel

7. UJUMINE

Ujumine viiakse läbi neljapäeval,  7. märtsil kell 16 – 20.00 Märjamaa ujulas.

Eelregistreerimine teha reedeks, 1. märts - osalejate arv.

Distants on 50 m vabalt. Võistkonna suurus piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb iga  vanuseklassi parim tulemus + 8 paremat tulemust olenemata vanuseklassist.

I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid  kinni. Võrdsete punktide korral otsustavad võistkonna paremuse paremad individuaalsed  kohad.

NAISED        T                     2003  ja hiljem sündinud

                        N                     2002 – 1985

NV- I              1984 – 1975                          

                        NV- II             1974 ja varem sünd.                         

MEHED         P                     2003  ja hiljem sündinud

                        M                    2002 – 1980

                        MV- I              1979 – 1970                                      

                        MV- II            1969 ja varem sünd.                         

Peakohtunik Laine Rokk 5349 0954

Kohtunik Marge Nummert

8. KABE

Turniir toimub Kaiu kooli võimlas laupäeval, 9. märts, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 6. märts - osalejate arv.

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised            T                     2003 ja hiljem sünd.

N                     2002 ja varem sünd.    

Mehed                        P                     2003 ja hiljem sünd.  

M                   2002 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

Kohtunik Marko Orav

9. MALE

Turniir toimub pühapäeval,  10. märtsil Kaiu kooli võimlas, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 6. märts - osalejate arv.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised            T                     2003 ja hiljem sünd.

N                     2002 ja varem sünd.    

Mehed                        P                     2003 ja hiljem sünd.  

M                   2002 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. Võistkondlikkusse arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee

Kohtunik Marko Orav

10. SUUSATAMINE

Võistlused toimuvad Rapla Vesiroosi suusarajal pühapäeval, 10. märtsil, reg. 10.30-11.30, start avatud 12.00 – 14.00.

Eelregistreerimine teha kolmapäevaks, 6. märts - osalejate arv.

 

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse vabatehnikas.

NAISED        T                     2003 ja hiljem sünd.                          3 km

                        N                     2002 – 1985                                       3 km

NV- I              1984 – 1975                                      3 km

                        NV- II             1974 ja varem sünd.                          3 km

 

MEHED        P                      2003 ja hiljem sünd.                          3 km

                        M                    2002 – 1980                                       6 km

                        MV- I              1979 – 1970                                       6 km

                        MV- II            1969 ja varem sünd.                          6 km

 

PS! Lume üldisel puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu.

Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema  meessportlase (sh poisid)  ja 6  parema naissportlase (sh tüdrukud) punktid.  I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Valla suusatajate nimekiri palun saata elektrooniliselt hiljemalt 9. veebruariks KoMo e-mailile komo@komo.ee.

Peakohtunik on Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.

Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.

 

ÜLDVÕITJA SELGITAMINE:

Talimängude toimub arvestus üksikutel spordialadel ja üldarvestuses.  Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II - 9, III - 8, IV - 7 jne.

Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse seitsme  parema ala punktid. Võrdsete punktide korral on määravaks kaheksas  ala. Kui ka kaheksa ala kokkuvõttes on võrdsed punktid, siis määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Võistkondlikel aladel läheb arvesse parema võistkonna tulemus.

AUTASUSTAMINE:

XXVII  talimängude üldvõitjat autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade esikohale tulnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga. Võistkonna liikmeid võistkondlikel aladel medalite ja diplomitega. Individuaalaladel autasustatakse kolme paremat diplomi ja medaliga.

MAJANDAMINE:

Mandaati esitada iga spordiala kohta eraldi ülesandmisleht (loetavas kirjas). Valmis teha osavõtjakaardid (nimed trükitähtedega). Saadaval spordiliidu kodulehel www.raplamsl.ee

Toitlustamine

Toitlustamine on organiseeritud lauatennise, koroona, juhtkonnavõistluse, kabe ja male osalejatele.