Mahajäetud asjad

Jooksva õppeveerandi jooksul mahajäetud riideid ja jalanõusid hoitakse järgmise õppeveerandi lõpuni, seejärel antakse need taaskasutusse.