Kursus "Algaja jõusaalis"

Tere hea spordisõber!

Tartu ülikooli elukestva õppe keskuses valmis tasuta kasutamiseks mõeldud mini e-kursus „Algaja jõusaalis“. Kursust on võimalik iseseisvalt läbida, kavasid välja printida ja on hea abimees algajale jõusaalikasutajale.

Spordiklubide ja liikumisharrastusega tegelejate arv Eestis on aasta-aastalt kasvanud. Juurde on tekkinud hulgaliselt inimesi, kes sooviksid jõusaalis treenida, kuid vajalikud teadmised ja oskused puuduvad.
Käesolev minikursus on abiks algajale jõusaalikülastajale. Kursus käsitleb jõutreeningu põhimõtteid, kirjeldab treeningu ülesehitust, annab näidisharjutused ja näidistreeningkavad. Välja on toodud ka müüdid ja põhivead.

Ühtlasi anname teada, et Suveülikooli raames toimub 3 spordikursust treeneritele ja harrastajatele (täpsem info klikkides kursuse pealkirjal)

Esta Pilt
täienduskoolituse programmijuht

Elukestva õppe keskus
Tartu Ülikool
tel 737 5560
www.ut.ee/koolitus
www.ut.ee/suveulikool