Esmaspäeval 20.02 jõusaal kell 09.00 - 13.00 suletud

Teostame parendustegevusi.