3 minuti steptest

Test töötati välja San Diego Riiklikus Ülikoolis (USA) ja on võitnud oma lihtsuse tõttu suure populaarsuse. Katsealune astub 3 minuti jooksul vastavalt metronoomi signaalile 30 cm kõrgusele pingile, sammude arvuks on 96. Seejärel mõõdetakse 1 min taastumi

Hindeskaala meestele

Vanus Nõrk Rahuldav Keskmine Üle keskmise Hea Väga hea Suurepärane
18-25a 128 ja enam 117-127 106-116 100-105 90-99 80-89 79 ja vähem
26-35a 128 ja enam 118-127 108-117 100-107 90-99 82-89 81 ja vähem
36-45a 130 ja enam 120-129 113-119 104-112 97-103 84-96 83 ja vähem
46-55a 132 ja enam 123-131 117-122 106-116 98-105 88-97 87 ja vähem
56-65a 129 ja enam 121-128 113-120 104-112 98-103 87-97 86 ja vähem
üle 65a 130 ja enam 121-129 114-120 104-113 97-103 89-96 88 ja vähem

Hindeskaala naistele

Vanus Nõrk Rahuldav Keskmine Üle keskmise Hea Väga hea Suurepärane
18-25a. 140 ja enam 127-139 118-126 109-117 99-108 86-98 85 ja vähem
26-35a. 138 ja enam 127-137 120-126 112-119 100-111 89-99 88 ja vähem
36-45a. 140 ja enam 129-139 119-128 111-118 103-110 91-102 90 ja vähem
46-55a. 135 ja enam 127-134 121-126 116-120 105-115 95-104 94 ja vähem
56-65a. 139 ja enam 129-138 119-128 113-118 105-112 96-104 95 ja vähem
üle 65a. 134 ja enam 129-133 123-128 116-122 103-115 91-102 90 ja vähem