• August
  23

  XXIV Kohila Konsumi rahvajooks

  Toimumiskoht: Staadion
  Võistluse liik: Kohila Rahvajooks

  XXIV KOHILA KONSUMI RAHVAJOOKS

  JUHEND

  10,7 km ja 5,6 km, lastejooksud

  1. Korraldus
  XXIV KOHILA KONSUMI RAHVAJOOKS  toimub pühapäeval, 23. augustil  2020. a. 
  Jooksu korraldab Rapla Jooksuklubi koostöös Kohila Vallavalitsusega.

  2. Rada. Start. Finiš
  Stardi-finišipaik asub Kohila Staadionil. Rada kulgeb Kohila alevi tänavatel (vt joonist). Rada on tähistatud.

  1 ringi 5,6km (võistlusdistants): Ühisstart kell 13.00.
  2 ringi 10,7km (võistlusdistants): Ühisstart kell 13.00. Rajal on 1 joogipunkt.

  Raja võib läbida joostes, käies või kepikõndi harrastades.
  Lastejooksud toimuvad kell 12.00-12.30 Kohila Spordihoone ees.
  XXIV KOHILA KONSUMI RAHVAJOOKSU  finiš suletakse kell 15.30

  3. Osavõtjad
  Osavõtt XXIV KOHILA KONSUMI RAHVAJOOKSUST toimub omal vastutusel. 
  5,6 km jooksul võivad osaleda kõik jooksusõbrad, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
  10,7 km jooksul võivad osaleda kõik 17 aastased ja vanemad naised ja mehed
   
  4. Vanusegrupid
  1 ring  (5,6 km) kuni 16a. tüdrukud ja poisid  N ja M absoluutarvestus, N ja M 40+, N ja M 50+, N ja M 60+
  2 ringi (10,7km) N ja M absoluutarvestus, N ja M 40+, N ja M 50+  
   
  5. Registreerimine
  Osavõtjate registreerimine toimub internetis www.raplajooksuklubi.ee märksõna Kohila Rahvajooks, nimi, vanus ja distants
  Registreerida on võimalik ka kohapeal võistluspäeval kuni 12.00-ni

  ​6. Osavõtumaksud:

  Eelregistreerimisel: kuni 21.08.2020 Noored kuni 16a.  6 EUR,  17a. ja vanemad  10 EUR

  Võistluspäeval kuni kella 12.00-ni Noored kuni 16a  10 EUR, 17a. ja vanemad 20 EUR

  Lastejooksud on TASUTA ja registreerimine kohapeal. 

  Osavõtumaksud tuleb tasuda MTÜ Rapla Jooksuklubi arveldusarvele Swedbank EE882200221014835684 . Selgitusse märkida lühend KRJ ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja distants (nt KRJ, Andres  Ots, 1965, 10 km).

  XXIV KOHILA KONSUMI RAHVAJOOKSU ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.

  Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 23. augustil kell 11.00-12.00 stardipaigas Kohila Konsumi Rahvajooksu võistluskeskuses.

  7. Autasustamine
  5,6 km jooksul autasustatakse kõikide vanusegruppide kolme paremat.  10 km jooksul autasustatakse  kõikide vanusegruppide kolme paremat. Kohila Vallavalitsuse poolt on mõlema distantsi parimale naisele ja mehele eriauhind. 

  ​8. Protestid
  Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad: direktor, peakohtunik, rajameister. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 

  ​9. Üldinfo
  Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, vesi, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus TP-des ja finišis, autasustamine,  vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
  Kõigile lastejooksudest osavõtjatele maius.

  10. Kontakt
  MTÜ Rapla Jooksuklubi
  Tallinna mnt. 37, 79512 Rapla
  Telefon: 526 6376, e-mail: erikhorn@hotmail.com
  ​Kohila Vallavalitsus
  Vabaduse 1, Kohila 79804
  Telefon.  5236932,  e-mail:  spordikompleks@kohila.ee