Rapla maakonna XXV talimängud

Info ja registreerimine spordikompleks@kohila.ee, Aavo Kergand 5236932

RAPLA MAAKONNA  XXV  TALIMÄNGUD

J U H E N D

EESMÄRK:

Pakkuda  Raplamaa valdade elanikele vaba aja sisustamist, võistlemisvõimalusi ja oma valla sportlikku esindamist.
Selgitada  Raplamaa valdade  XXV talimängudel vastavalt spordialale  parimad sportlased,  parimad võistkonnad  ja parimad vallad.

JUHTIMINE JA KORRALDAMINE:

Rapla maakonna  valdade XXV  talimänge korraldab  Rapla Maakonna Spordiliit koostöös Järvakandi,  Kehtna, Kaiu  ja Raikküla vallavalitsustega, Valtu Spordimajaga ning Raplamaa Rattaklubiga KoMo ja Kaiu SK-ga. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhul, kui läbiviidava võistluse  juhend  määratleb teisiti ja võimaldab võistlustulemused välja tuua.

Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm; 5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee

AEG JA KOHT:

XXV talimängud  viiakse läbi Järvakandis 18. veebruaril. Osa alasid Kaius, Kabalas,  ja Valtu Spordimajas   4 – 18. veebruarini;
Võistluspäeval mandaat kella 9.30 - 10.00  võistluste toimumise paigas, kui pole vastaval alal määratletud teisiti; Võistluste algus kell 10.15;
Autode lumerajasõit Kabala lumerajal. Mandaat ja tehniline ülevaatus kell 9.00-st;
Ujumine Valtu Spordimaja ujulas;
Kabevõistlus Kaius 4. veebruaril kell 10.00.

Võistlusalad, koht ja aeg:

1.Kabe                                            Kaiu                             4. veebr

2.Male                                            Kaiu                 5. veebr

3.Ujumine                                      Valtu              15. veebr

4.Sõiduautode lumerajasõit         Kabala           18. veebr

5.Koroona                                      Järvakandi    18. veebr

6.Lauatennis                                  Järvakandi    18. veebr

7.Suusatamine                               Järvakandi    18. veebr

8.Sangpommi rebimine                 Järvakandi    18. veebr

9.Mälumäng                                  Järvakandi    18. veebr

10.Juhtkonnavõistlus                      Järvakandi    18. veebr

OSAVÕTJAD:

Võistkondi spordialadele lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, alaliselt töötavatest või õppivatest elanikest ja valla territooriumile registreeritud spordiklubi liikmetest. Vaidlusküsimuste puhul  elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

Omavalitsused võivad talimängudel olla esindatud juhtkonnavõistlusel 1 ja mälumängus     kuni 2 võistkonnaga (üldarvestusse läheb antud aladel parema võistkonna tulemus). Sõiduautode lumerajasõidus, ujumises ja suusatamises on osalejate arv piiramata.

MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUS, TULEMUSTE ARVESTAMINE:

1. SUUSATAMINE

Võistlused toimuvad Järvakandi terviserajal – suusarajal laupäeval 18. veebruaril, start avatud 11.00 – 13.00. (Varuvariandina sõltuvalt lumeoludest võib suusavõistlus toimuda Palukülas).

Lõplik otsus võistluse toimumisest tehakse neljapäeval, 16. veebruaril.

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse vabastiilis.

NAISED        T                     2001 ja hiljem sünd.                           3 km

                   N                     2000 – 1983                                       3 km

                   NV- I                 1982 – 1973                                      3 km

                   NV- II                1972 ja varem sünd.                           3 km

MEHED        P                     2001 ja hiljem sünd.                           3 km

                    M                    2000 – 1978                                       6 km

                      MV- I             1977 – 1968                                       6 km

                      MV- II            1967 ja varem sünd.                           6 km

PS! Lume üldisel puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu.

Võistkondlikku arvestusse läheb kuue parema  meessportlase ja nelja parema naissportlase punktid.  I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Valla suusatajate nimekiri (nimekirja vorm saadetakse võistkonna koostajale) palun saata elektrooniliselt hiljemalt 17. veebruariks spordiliitu e-mailile info@raplamsl.ee.

Peakohtunik on Margus Sepp 528 9467, margus.sepp@mail.ee;

suusavõistluse läbiviija KoMo komo@komo.ee.

2. KABE

Turniir toimub Kaius 4. veebruaril, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised  T    2001 ja hiljem sünd.             

N                 2000 ja varem sünd.    

Mehed  P     2001 ja hiljem sünd.  

M               2000 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Kaasa kabendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491

3. MALE

Turniir toimub 5. veebruaril Kaius, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.

Naised T          2001 ja hiljem sünd.

N                     2000 ja varem sünd.    

Mehed P          2001 ja hiljem sünd.  

M                  2000 ja varem sünd.    

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktid. Võistkondlikkusse arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Kaasa malendid ja töökorras malekellad.

Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491

4. LAUATENNIS

Turniir toimub Järvakandis 18.veebruaril.

Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse kahe miinuse süsteemis.

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik  Väino Rajasaare 5661 8268

5. UJUMINE

Ujumine viiakse läbi kolmapäeval, 15. veebruaril kell 19-21.00 Valtu Spordimaja ujulas.

Distants on 50 m vabalt. Võistkonna suurus piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb iga  vanuseklassi parim tulemus + neli paremat tulemust olenemata vanuseklassist.

I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiaad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral otsustavad võistkonna paremuse paremad individuaalsed  kohad.

NAISED        T                     2001  ja hiljem sündinud

                    N                     2000 – 1983

NV- I              1982 – 1973                          

                        NV- II            1972 ja varem sünd.                          

MEHED         P                     2001  ja hiljem sündinud

                        M                    2000 – 1978

                        MV- I             1977 – 1968                                      

                        MV- II            1967 ja varem sünd.                          

Peakohtunik Laine Rokk 5349 0954; rokklaine@gmail.com

 

6.   SÕIDUAUTODE LUMERAJASÕIT

Võistlused viiakse läbi 18. veebruaril Raikküla vallas Kabala lumerajal. Lõplik otsus võistluse toimumisest tehakse neljapäeval, 16. veebruaril.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Sõiduvahendil kasutatavad rehvid peavad vastama kehtivale liiklusseadusele.

Võistlusklassid:

a)         noored -18 aastased   poisid     ainult  2wd sõiduautod

b)         noored –18 aastased tüdrukud ainult   2wd sõiduautod

c)         naised                                                 2wd sõiduautod

d)        mehed                                                FWD esisillaveoga sõiduautod

e)         mehed                                                RWD  tagaveolised sõiduautod

f)         mehed                                                              4 WD  neliveolised sõiduautod

g)         naised                                                  4 WD  neliveolised sõiduautod

Tehniline ülevaatus alates kella 9.00,  võistluste algus kell 10.00.

Võistlusrada ca 1000m.  Sõidetakse  2x2 ringi. Stardijärjekord loositakse.

Võistkondlik paremus selgitatakse 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktide  liitmise teel. Võrdsete punktisummade korral osutub paremaks võistkond, kellel on  kõrgemad

individuaalkohad.  Kui  need on võrdsed, saab määravaks seitsmenda võistleja tulemus jne. Kõikides masinaklassides saavad punkte 30 parimat sõitjat. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.  Individuaalne paremusjärjestus saadakse kahe sõiduaja liitmise teel.  Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Võistluste käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.

Ebapiisava lumeolu puhul, mis ei lase rada  ette valmistada, võistlust ei toimu.

Kõik täpsemad juhised masinate ja võistlustingimuste kohta leiate Kaiu lumerajasõitude sarja juhendist, mis on kättesaadav Kaiu valla ja Rapla Maakonna Spordiliidu kodulehelt.

Peakorraldaja  Aivo Sildvee  510 9491

Info Ago Leht  5134292,  agoauto@hot.ee

7. KOROONA

Mängud toimuvad 18. veebruaril Järvakandis,  9.30 mandaat, 10.00 avamängud.

Võistlus on individuaal-võistkondlik.

Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktid. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.

Mängitakse korraldaja “lahtilöögi nupu” (“vanakese”, “kolla”) ja nuppudega. Täpne võistlussüsteem ja mängu pikkus selguvad kohapeal peale registreerimise lõppu.

Peakohtunik  Ants Lindre  5303 1964

8. SANGPOMMI  REBIMINE

Toimub Järvakandis 18. veebruaril.

Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe kohapunktide tulemus. Võistkonna moodustamisel piiranguid ei ole.  Võistkondade paremus selgub võistkonna liikmete tulemuste summast. Võisteldakse 24 kg sangpommiga. Soorituse aeg on piiratud ja võistlusajaks on 1 minut. Võistkondade võrdsete tulemuste puhul on määravaks saavutatud parem individuaalne koht. I koht  annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Ants Torri.

9. JUHTKONNAVÕISTLUS

Võistlus toimub Järvakandis.

Võistkond koosneb 2 liikmest - vallavanemast ja volikogu esimehest. Juhtkonnavõistluses on lubatud vallavanemat asendada valitsuse liikmega ja volikogu esimeest volikogu liikmega.

Võistlusalad: Tehakse teatavaks mitte hiljem kui 13. veebruar.

Peakohtunik Rein Pajunurm

10. MÄLUMÄNG

Mälumäng toimub Järvakandis.

Iga vald võib olla esindatud kuni 2 võistkonnaga. Võistkonna suuruseks kuni kolm liiget. Üldarvestusse läheb parema koha saavutanud võistkonna tulemus.

Peakohtunik Peep Vahtrik mob 511 4548

ÜLDVÕITJA SELGITAMINE:

Talimängude arvestus üksikutel spordialadel ja üldarvestuses  toimub kahes grupis. Väikesed vallad alla 2000 elaniku (Juuru, Järvakandi, Kaiu, Käru, Raikküla, Vigala) grupis ja suured vallad üle 2000 elaniku (Kehtna, Kohila, Märjamaa, Rapla).

Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II - 9, III - 8, IV - 7 jne.

Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse kahekse  parema ala punktid. Võrdsete punktide korral on määravaks üheksas  ala. Kui ka üheksa ala kokkuvõttes on võrdsed punktid, siis määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Võistkondlikel aladel läheb arvesse parema võistkonna tulemus.

Juhul, kui toimub vähem võistlusi (ei toimu mõni ala), siis arvestusse läheb alade arv miinus kaks (- 2).

AUTASUSTAMINE:

XXV  talimängude üldvõitjat väikeste ja suurte valdade arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade esikohale tulnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga. Võistkonna liikmeid võistkondlikel aladel medalite ja diplomitega.  Individuaalaladel autasustatakse kolme paremat diplomi ja medaliga.

MAJANDAMINE:

Mandaati esitada iga spordiala kohta eraldi ülesandmisleht (loetavas kirjas). Valmis teha osavõtjakaardid (nimed trükitähtedega). Saadaval spordiliidu kodulehel www.raplamsl.ee

Toitlustamine

 Teavitame eraldi valdade sporditöötajaid.

Toitlustamine täpsustatakse Kaiu, Kabala ja Järvakandi toitlustajaga eraldi.