Rapla maakonna valdade XXVI suvemängud

I  EESMÄRK JA ÜLESANDED

1. Pakkuda Raplamaa elanikkonnale võistlemise võimalusi ning puhkuse ja vaba aja sportlikku

    sisustamist.

2. Selgitada maakonna suvemängudel vastavalt spordialale parimad sportlased, parimad võistkonnad ja sportlikumad vallad.

 

   Spordialad:

1) orienteerumine                  – 24. mai (kolmapäev), Juurus, start avatud 17 - 19.00

2) laskmine                            - 30. mai (teisipäev), Kaius, rada avatud 10 – 20.00

3) võrkpall                             - 3. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

4) kergejõustik                      - 3. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11 - 14.00

5) pendelteatejooks              - 3. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11 - 11.30

6) petank                                - 3. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

7) sõudeergomeeter              - 3. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

8) juhtkonnavõistlus              - 3. juuni (laupäev), Kohilas

II AEG JA KOHT

Maakonna XXVI suvemängude spordialad toimuvad mais-juunis Juuru, Kaiu ja Kohila vallas. Suvemängude ametlik avatseremoonia 3. juunil 10.45 Kohila staadionil.

Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja tehnilised ülesandmislehed spordialadel palun saata hiljemalt 30. maiks spordiliitu. e-mail: info@raplamsl.ee. Täiendav info 485 5481 või 5340 9205.

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

Suvemängude korraldamist ja üldjuhtimist teostab Rapla Maakonna Spordiliit. Tehniline läbiviimine kindlustatakse koostöös Juuru, Kaiu ja Kohila vallavalitsusega ning klubidega Orvand, Kaiu Laskurklubi, Spordiklubi ATO, Kohila Võrkpalliklubi ja Kohila Spordikeskus.

Võistluste peakohtunik on Rein Pajunurm tel. 5340 9205, e-mail info@raplamsl.ee

IV OSAVÕTJAD

Võistkondi lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubidesse kuuluvatest elanikest.  Vaidlusküsimuste puhul elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

Omavalitsused võivad suvemängudel olla esindatud naiste/meeste/tüdrukute/poiste rannavõrkpallis kuni 2 võistkonnaga. Võistkondlikku arvestust peetakse täiskasvanutele (naised/mehed) ja noortele (tüdrukud/poisid) eraldi. Pendelteatejooksus ja petankis kuni kahe võistkonnaga. Üldarvestusse läheb antud aladel  parema võistkonna tulemus.

Orienteerumise, laskmise, kergejõustiku ja sõudeergomeetri osavõtjate arv ei ole piiratud.

Kergejõustikus peetakse eraldi arvestust meestel (sh poisid) ja naistel (sh tüdrukud). Arvesse läheb 20 paremat tulemust. Tüdruku ja poisi sünniaastaks on 2001 või hiljem sündinud.

Juhtkonnavõistlusel osaleb igast vallast 1 võistkond.

V MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUSED, TULEMUSTE ARVESTAMINE  

ORIENTEERUMINE: Võistlus 24. mail Juurus, start avatud kell 17 - 19.00.

Võistlusklassid: NM - 16, 21, 40, 50. Võistkonna arvesse läheb 6 paremat

tulemust  vanuseklassist olenemata. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 31 punkti, II-29 ,III-28 ,IV-27  jne. Võrdsete punkide korral määrab paremusjärjestuse suurem esi- või paremate kohtade arv. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Peakohtunik Ülo Viru 505 1185, rajameister Rein Rooni.

LASKMINE: Võistlus toimub Kaiu lasketiirus 30. mai, rada avatud kell 10 - 20.00.

Sportpüss – lamades toelt 10 lasku.

Võistlejate arv on piiramata, kusjuures võistkonna arvesse läheb 4 paremat tulemust meeste arvestuses ja 2 paremat tulemust naiste arvestuses. Alal I koht  - 31 punkti, II - 29, III – 28, IV - 27. jne. punkti.  Võistkondade võrdsete punktide korral on määravaks esi – või paremate kohtade arv. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Peakohtunik Endel Kaasiku 5340 3107

VÕRKPALL nais- ja meeskondadele: 3. juunil Kohila VK liivaväljakutel, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna suuruseks on 3+1 sportlast (3 platsil + 1 varus), mängu alustatakse 3 mängijaga. Mängitakse liivaväljakul saalivõrkpalli reeglite järgi, mängupalliks on rannavõrkpall. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist. Vald võib välja panna kuni kaks naiskonda ja kaks meeskonda. Võistkondlikku arvesse läheb parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Ingrid Kangur  52 130 57

VÕRKPALL tüdrukutele ja poistelele: 3. juunil Kohila VK liivaväljakutel, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna suuruseks on 3+1 sportlast (3 platsil + 1 varus), mängu alustatakse 3 mängijaga. Mängitakse liivaväljakul saalivõrkpalli reeglite järgi, mängupalliks on rannavõrkpall. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist. Vald võib välja panna kuni kaks tüdrukute ja kaks poiste võistkonda. Võistkondlikku arvesse läheb parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Ingrid Kangur  52 130 57                                                    

KERGEJÕUSTIK: 3. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistlejate arv on piiramata. Eraldi võistkondlikku arvestust peetakse meestel (sh poisid) ja naistel (sh tüdrukud). Arvesse läheb 20 paremat tulemust. Tüdruku ja poisi sünniaastaks on 2001 ja hiljem sündinud.

Alal I koht - 31 punkti, II - 29, III – 28, IV - 27. jne. punkti.  Võistkondade võrdsete punktide korral on määrab esi– või paremate kohtade arv.

Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

Programmis:

NAISED             T - 2001 ja hiljem sünd.                       NAISVETERANID

                                                                        I gr. (1982-1973)     II gr. (1972 ja varem)

  60 m                       60 m                                 60 m                         60 m

800 m                      800 m                                 800 m                       800 m

kaugus                    kaugus                                 kaugus                      kaugus

kuul 4 kg                 kuul 3 kg                            kuul 4 kg                     kuul 3 kg                   

 
MEHED              P - 2001 ja hiljem sünd.                        MEESVETERANID

                                                                       I gr. (1977-1968)    II gr. (1967 ja varem)

  60 m                       60 m                                   60 m                            60 m

1500 m                     800 m                                 1500 m                         1500 m

kaugus                      kaugus                                kaugus                          kaugus

kuul 7 kg                   kuul 4 kg                             kuul 7 kg                       kuul 6 kg

 

PENDELTEATEJOOKS: 3. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonnas 8 võistlejat: 2 tüdrukut, 2 poissi, 2 naist/naisveterani ja 2 meest/meesveterani.

NB! igaüks võisteleb oma vanusegrupis, asendamine ei ole lubatud.

Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg. Vald võib välja panna kuni kaks võistkonda. Valla arvestusse läheb parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Tüdruku ja poisi sünniaastaks 2001 või hiljem sündinud.

Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

SÕUDEERGOMEETER: 3. juunil Kohilas

Võistlejate klassid ja distantsid.

Poisid/tüdrukud        P / T    -500m  2001 ja hiljem sünd

Naised                            N -500m  (2000-1983)

Mehed                            M -500m  (2000-1978)

Naised-veteranid I       NV I  -500m  (1982-1973)    

Mehed-veteranid I       MV I -500m  (1977-1968) 

Naised-veteranid II     NV II -500m  (1972 ja varem)

Mehed-veteranid II     MV II -500m  (1967 ja varem)

Võistlejate arv piiramata.  Võistkondlikku arvestusse läheb iga vanuseklassi parim tulemus + neli paremat tulemust olenemata vanuseklassist. I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-28, IV-27 jne. punkti. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Tarmo Rahuoja mob.515 6885 e-mail: tarmo@ato.ee

PETANK: 3. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna moodustavad 3 põhi- ja 1 varumängija. Võistlema peab kogu aeg vähemalt 1 naismängija. Vald võib välja panna kuni kaks  võistkonda. Läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Arvesse läheb parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Ants Lindre 5303 1964, ants.lindre@mail.ee

JUHTKONNAVÕISTLUS: 3. juunil Kohilas, mandaat 10.30, suvemängude avamine 10.45, võistlus 11.00.

Võistkond koosneb 2 liikmest: Vallavanem ja volikogu esimees. Juhtkonnavõistluses on lubatud vallavanemat  asendada  valitsuse liikmega ja volikogu esimeest volikogu liikmega.

Juhtkonnavõistluses 3-5 osavõistlust, mis tehakse teatavaks hiljemalt nädal enne mängude algust.

Peakohtunik RMSL 5340 9205, info@raplamsl.ee

VI  SUVEMÄNGUDE ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

Suvemängude arvestus üksikutel spordialadel toimub ühes grupis ja valdade paremusjärjestus üldarvestuses kahes grupis: väikesed vallad alla 2000 elaniku (Juuru, Järvakandi, Kaiu, Käru, Raikküla, Vigala) ja suured vallad üle 2000 elaniku (Kehtna, Kohila, Märjamaa, Rapla).

Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II- 9, III- 8, IV- 7 jne. punkti.

XXV suvemängude üldvõitja selgitamisel lähevad arvesse 7 parema spordiala tulemused. Punktide võrdsuse korral on määravaks paremuselt kaheksas ala. Kui ka siis võrdsed punktid, läheb arvesse saavutatud parimate kohtade arv. Üksikutel spordialadel hoiavad arvestusse mitteminevad võistkonnad kohad ja punktid kinni.

VII  AUTASUSTAMINE.

XXVI suvemängude võitjaid valdu väikeste ja suurte valdade arvestuses autasustatakse karika ja mängude diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade võitnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega, II - III kohale tulnud võistkonda diplomiga ja võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega.

Kergejõustikus, orienteerumises, laskmises ja sõudeergomeetri autasustatakse üksikalade või vanusegruppide kolme paremat võistlejat suvemängude medalite ja diplomitega.

VIII  ÜLDISELT.

Võistleja võib osaleda mitmel spordialal, kuid arvestama peab alade/mängu algusaegu ja ajakava. Kui välja kuulutatud spordialal sportlane ei ilmu starti vähemalt 5 minuti jooksul, pallimängudel vähemalt 5 minuti jooksul, võib ala peakohtunik tühistada võistkonna/sportlase tulemused või sportlase/võistkonna diskfalifitseerida.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohapeal võistluste peakohtunik koos vastava spordiala peakohtunikuga. Võistluspaigas ala peakohtunik.

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Registreerimine teha elektroonselt 30. maiks aadressile info@raplamsl.ee. Palun saata ka osalejate üldregistreerimise leht ning iga spordiala eraldi võistlejate arvu ja koosseisuga.

Võistluspäeva hommikul on võimalik teha korrektuurid eelnevalt esitatud nimekirjades. Võimaluse korral teha valmis kergejõustiku osavõtjakaardid (nimed osavõtjakaardile trükitähtedega!).

Võistkondadel võimalusel kaasa võtta valla sümboolika (lipp, vapp jne)

TOITLUSTUS  -  3. juunil Kohilas: supp, jook, suhkrusai.

Koostas R. Pajunurm