Kohilas saab taas ID-kaarti taotleda

ID-kaardi taotlust saab esitada 19. mail kell 10.00-12.00 Kohila vallamajas, Vabaduse 1. Passi Kohilas, taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Rapla teenindusse ja anda sõrmejäljed.

ID-kaardi taotlemiseks võtke kaasa:
 • isikut tõendav dokument;
• riigilõivu tasumist tõendav dokument;
• keskmise, raske või sügava puudega isikutel riigilõivu soodustuse kasutamiseks ekspertiisiotsuse koopia või pensionitunnistus.
Sel päeval saab fotosid teha kohapeal (tasuta). 

Riigilõiv palume tasuda eelnevalt pangas või internetipangas. Riigilõiv on 25 € ja alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 7€.

Tasumisel pangaülekandega märkige järgmised andmed:
Saaja: Rahandusministeerium 
Saaja kontod: 
SWEDBANK EE932200221023778606 
SEB PANK EE891010220034796011
DANSKE BANK EE403300333416110002 
NORDEA BANK EE701700017001577198
Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood, kelle eest riigilõivu tasute (nt: ID-kaart – Meeri Meri, 40302010000)

Isikut tõendavat dokumenti võib väljastada ka isiku esindajale, kui isik on dokumendi taotlemisel volitanud esindajat oma dokumenti kätte saama. Kui soovite sellist võimalust kasutada, saate volituse täita dokumendi taotlemisel kohapeal. Taotluse täitmisel peate teadma selle inimese nime ja isikukoodi, keda volitate dokumenti välja võtma.

Palume kindlasti eelnevalt registreerida  12. maiks  vallavalitsuse telefonil 48 94760, e-kirjaga vallavalitsus@kohila.ee. Eelregistreerimisel palume teatada oma nimi, isikukood, kodakondsus, elukoht, telefon ja sünnikoht (riik).