• June
  02

  Rapla MK valdade suvemängud: kergejõustik, tänavahoki, petank, juhtkonnavõistlus, pendelteatejooks

  Toimumiskoht: Staadion
  Võistluse liik: Muu

  KOHILA VALLAST OSALEDA SOOVIJATEL ANDA TEADA TEL 5236932 AAVO KERGAND, 4890971 KOHILA SPORDIKOMPLEKS VÕI spordikompleks@kohila.ee

  TÄNAVAHOKI (segavõistkonddele):

  2. juunil Kohila staadioni tenniseplatsil, mandaat 9.30, 1. mäng 10.00.

  Mängitakse 3x3, Võistkonna suuruseks on 6 millest 1 on naine(kohustuslik mänguaeg lepitakse kokku kohal). Mängitakse tenniseväljaku asfaldiplatsil tänavahoki reeglite  järgi. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist. Vald võib välja panna kuni 2 võistkonda. Võistkondlikku arvestusse läheb 1 parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad koha ja punktid kinni. Eelregistreerimine teha 25. maiks

  Peakohtunik Tiit Leier tel 5165251                                       

  PENDELTEATEJOOKS: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

  Võistkonnas 8 võistlejat: 2 tüdrukut, 2 poissi, 2 naist/naisveterani ja 2 meest/meesveterani.

  NB! igaüks võisteleb oma vanusegrupis, asendamine ei ole lubatud.

  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg. Vald võib välja panna kuni 4 võistkonda. Valla arvestusse läheb 2 parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Tüdruku ja poisi sünniaastaks 2002 või hiljem sündinud.

  Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

  7)KERGEJÕUSTIK: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

  Võistlejate arv on piiramata. Eraldi võistkondlikku arvestust peetakse meestel (sh poisid) ja naistel (sh tüdrukud). Arvesse läheb 20 paremat tulemust. Tüdruku ja poisi sünniaastaks on 2002 ja hiljem sündinud.

  Alal I koht - 31 punkti, II - 29, III – 28, IV - 27. jne. punkti.  Võistkondade võrdsete punktide korral on määrab esi– või paremate kohtade arv.

  Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

  Programmis:

  NAISED             T - 2002 ja hiljem sünd.                       NAISVETERANID

                                                                       I gr. (1983-1974)     II gr. (1973 ja varem)

    60 m                       60 m                                 60 m                         60 m

  800 m                      800 m                                800 m                       800 m

  kaugus                    kaugus                               kaugus                      kaugus

  kuul 4 kg                 kuul 3 kg                            kuul 4 kg                   kuul 3 kg                   

   
  MEHED              P - 2002 ja hiljem sünd.                        MEESVETERANID

                                                                         I gr. (1978-1969)    II gr. (1968 ja varem)

    60 m                       60 m                                   60 m                            60 m

  1500 m                     800 m                                 1500 m                         1500 m

  kaugus                      kaugus                                kaugus                          kaugus

  kuul 7 kg                   kuul 4 kg                             kuul 7 kg                       kuul 6 kg

  PETANK: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

  Võistkonna moodustavad 3 põhi- ja 1 varumängija. Võistlema peab kogu aeg vähemalt 1 naismängija. Vald võib välja panna kuni 4  võistkonda. Läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Arvesse läheb 2 parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

  Peakohtunik Ants Lindre 5303 1964, ants.lindre@mail.ee

  9) JUHTKONNAVÕISTLUS: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, suvemängude avamine 10.45. Võistlus 11.15

  Võistkond koosneb 5 liikmest: 1 vallavalitsusest, 1 valla ametnik ja 3 volikogust.

  Juhtkonnavõistluses 3-5 osavõistlust, mis tehakse teatavaks hiljemalt nädal enne mängude algust.

  Peakohtunik RMSL 5340 9205, info@raplamsl.ee